Οδηγίες Υποβολής Εργασιών (Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης»)


Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα κριθούν από 3μέλη Επιτροπή και θα παρουσιασθούν στο συνέδριο ως: Προφορικές Ανακοινώσεις ( Π.Α.) ή Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e- posters)(Η.Α.)
Οι συγγραφείς μπορούν να προτείνουν το είδος της ανακοίνωσης που προτιμούν αλλά η τελική επιλογή θα γίνει από την 3μελή Επιτροπή . Η περίληψη θα περιλαμβάνει στην αρχή τον τίτλο με έντονα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, στη συνέχεια θα αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων, οι διευθύνσεις και το email του κύριου συγγραφέα και τέλος θα ακολουθεί το κείμενο το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις (χωρίς να περιλαμβάνονται πίνακες και διαγράμματα).

Η περίληψη θα πρέπει να είναι γραμμένη σε μονό διάστημα, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, και να είναι δομημένη στις ακόλουθες παραγράφους: Σκοπός, Υλικό, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν έως 15/1/2019 ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.Τηλ. Επικοινωνίας 210 7222518.

Φόρμα Υποβολής Εργασίας